Skip navigation

Österreichische Hagelversicherung


A A

Letošní rok byl náročný až extrémní

Každá sezóna je v zemědělství jiná – a téměř vše se v ní odvíjí od počasí.
Marek Bizoň, nový ředitel Agra pojišťovny, krátce hodnotí letošní rok z perspektivy zemědělské pojišťovny.

Marek Bizoň, ředitel Agra pojišťovny
V oboru zemědělského pojištění se pohybuje od roku 2000. Pro Agra
pojišťovnu začal pracovat v roce 2011, od sezóny 2013 zastával post ředitele obchodní a likvidační služby. S počátkem letošního září byl jmenován jejím ředitelem.
„Velice si vážím důvěry, kterou ve mě naše mateřská společnost, rakouská pojišťovna Österreichische Hagelversicherung, jmenováním do vedení české pobočky vložila,“ komentuje svou novou funkci. „Po deseti letech fungování jsme na českém trhu zemědělského pojištění druhou největší pojišťovnou. Důležitější však je, že za tu dobu výrazně narostla celková propojištěnost, to znamená, že si zemědělci stále více uvědomují prospěšnost této služby. Budu se ze své pozice i nadále snažit tento trend posilovat,stejně tak jako upevňovat obraz Agra pojišťovny jako spolehlivého obchodního partnera,“ dodává Marek Bizoň.

Jak vypadá rok 2017 v porovnání s předešlými lety?

Z pohledu zemědělského pojistitele to byla sezóna velmi náročná až extrémní – jak z hlediska počtu škod, tak i z hlediska jejich různorodosti. Předchozí dva roky byly přece jen o něco klidnější. Jsem rád, že máme tým zkušených likvidátorů, na které se můžeme spolehnout. Letos se navíc museli naučit pracovat s novými tablety a novým počítačovým systémem,a i s touto výzvou si poradili. Je to investice, ze které budou v budoucnu profitovat především naši klienti, výrazně to zrychluje stanovení a výplatu škod.

Začněme od začátku – od kdy se objevovaly první škody?
Už od loňského podzimu – řešili jsme porosty řepky poškozené škůdci a nepříznivý průběh zimy a jara s sebou přinesl velké množství dalších vynucených přesevů. Je to takový nekonečný koloběh – s posledními „nákladovkami“, jak říkáme škodám, kde platíme náklady na nové osetí, se začnou objevovat první škody krupobitím. A zatímco jsme ještě řešili škody na letošní sklizni, například na ovoci a na kukuřici, už jsou zase zaseté ozimy.

Byly letošní krupobitní události spíš lokálního charakteru, nebo se objevila velká pásma?
Po nákladových škodách, které jsme již zmiňovali, následovaly ještě škody mrazem na vinné révě a na ovoci. A brzy poté již první krupobití. I letos přešlo přes naše území několik krupobitních vln, obecně se dá říci, že to byly spíše vlny lokální. Jedno větší krupobitní pásmo v červenci však poškodilo rozsáhlé území, přešlo přes část středních
Čech a zasáhlo pak především východní Čechy, konkrétně Pardubicko a Hradecko. Následovalo ještě několik dalších menších pásem v jižních a středních Čechách a na střední Moravě. Celkem jsme zatím v tomto roce prohlédli přes 600 nahlášených škod, to je několik tisíc poškozených pozemků.

Jaké další škody se v letošním roce objevily?
Celoročně řešíme škody na hospodářských zvířatech, to rovněž musím zmínit. Ale pokud jde o plodiny, zbývá ještě jmenovat i požáry, a v neposlední řadě sucho. Jako jediná pojišťovna u nás nabízíme indexové pojištění sucha. Zatím na něj klienti moc neslyší, domnívají se zřejmě, že sucho jako například v roce 2015 se objeví zřídka. Ale opak je pravdou, srážek bylo i letos v mnoha regionech málo a u klientů, kteří mají pojištění sucha sjednáno, jsme vypláceli plnění.

Připravuje Agra pojišťovna pro rok 2018 nějaké novinky?
Nedá se říci, že bychom chystali něco úplně nového, jako tomu bylo například v roce 2017 právě s indexovým pojištěním sucha. Ale na naší nabídce kontinuálně pracujeme, u indexového pojištění došlo pro nadcházející sezónu k několika pro zemědělce atraktivním změnám. Mohu také zmínit rozšíření produktu pro pojištění chmele.

Vraťme se k tomu, co je nyní aktuální – zaseté ozimy a co jim hrozí. Je ještě možnost je pojistit?
Porosty ozimů mají letos zatím takřka ideální podmínky. Nikdo z nás ale neví, jaká bude nadcházející zima a jaro. Mnoho našich klientů využívá dlouhodobě paušální pojištění celé výměry, včetně pojištění nově založených porostů pro případ škod mrazem, škůdci, zaplavením či zavátím. Jiní si pojišťují jednotlivé plodiny. V obou případech platí, že pojištění musí být sjednáno do 30. listopadu. V případě poškození
klient obdrží pevně danou náhradu nákladů na nové osetí na hektar, nevyžadujeme žádné doklady k vynaloženým nákladům na osivo a podobně. Výhodou je rovněž nulová spoluúčast.

Mgr. Petra Martinková
ÖHV

Článek vyšel v týdeníku Zemědělec č. 45/2017