Skip navigation

Österreichische Hagelversicherung


A A

Informace o společnosti a webové stránce

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
Agra pojišťovna, organizační složka

- zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 55595, IČ: 27609871

Ředitel organizační složky:
Marek Bizoň

Střešovická 748/48, 162 00 Praha 6
tel: 233 312 836, fax: 233 312 839
e-mail: agra@agrapojistovna.cz
internet: www.agrapojistovna.cz

Österreichische Hagelversicherung VVaG
vzájemnostní pojišťovací spolek se sídlem ve Vídni, Rakousko

Lerchengasse 3-5, A - 1080 Wien
tel: +43/1/403 16 81-0, fax: +43/1/403 16 81-46
e-mail: office@hagel.at
internet: www.hagel.at

DVR: 0013854 (Rakouský centrální datový registr - Datenverarbeitungsregister)
Obchodní rejstřík: Zapsán pod značkou FN 106532 s v rejstříku u obchodního soudu ve Vídni
Daňové identifikační číslo: ATU15364807
Dohledový orgán AT: Úřad pro dozor nad finančním trhem - Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien
Dohledový orgán CZ: Česká národní banka (ČNB)
Profesní sdružení: Svaz rakouských pojistitelů - Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO)
Členství v komorách: Člen Vídeňské hospodářské komory - Wirtschaftskammer Wien
Úřad dle zákona o E-Commerce: Magistrátní úřad pro 8. vídeňský okrsek - Magistratisches Bezirksamt des 8. Bezirkes

Představenstvo:
Dr. Kurt Weinberger, předseda představenstva
Mag. Reinhard Kern, člen představenstva

Předmět podnikání:
Společnost je založena na principu vzájemnostního pojištění a provozuje pojištění škod, které způsobují živelní události a živočišní škůdci na zemědělských plodinách. Nabídka zahrnuje i škody v lesnictví a zahradnictví, pojištění hospodářských zvířat a pojištění zařízení sloužících při pěstování a ochraně rostlin (např. skleníky, ochranné sítě apod.).

Hlavní obsahové zaměření webových stránek :
Webová stránka slouží prezentaci společnosti Österreichische Hagelversicherung resp. její organizační složky pro Českou republiku a poskytuje informace o jimi nabízených pojistných produktech a službách.

Za obsah odpovídá: Marek Bizoň

Google Analytics
Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, informace k ochraně/bezpečnosti dat naleznete zde.